Investujte své peníze do dluhopisů

V posledních letech si velkou oblibu získávají dluhopisy českých firem. Investujte i vy do firemních dluhopisů Uniprospe.

Jaké máte jako dluhopisový investor možnosti?

Současná ekonomická situace u českých investorů stále více probouzí zvědavost, kam své finance uložit, aby byly neustále zhodnocované. A stále častěji se do hledáčku těchto investorů dostávají české firmy. Ty nabízejí oproti méně rizikovým státním dluhopisům slušný výnos. Firemní dluhopisy jsou navíc cenově dostupné. Jaké jsou možnosti?

Investujte do Uniprospe

Všem dluhopisovým investorům doporučujeme investovat například do společnosti Uniprospe. Jedná se o společnost vzniklou v roce 2018, podnikající v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně se zaměřuje na zpracování nebezpečného odpadu, především ojetých pneumatik a jeho využití jako tepelného zdroje pro cementárny v České a Slovenské republice i v dalších zemích Evropy. To je prováděno prostřednictvím revolučního procesu pyrolýzy, jehož hlavním výstupem jsou plyn, uhlík a olej.

Kam putují prostředky z dluhopisů?

Finanční prostředky z dluhopisů jsou společností Uniprospe použity na investice do zmíněné technologie na ekologickou recyklaci pneumatik. Konkrétně se s finanční hotovostí dokončí vývoj a výstavba zařízení na zpracování pneumatik. K tomuto účelu firma použije i vlastní zdroje ve výši 500 000 eur.

Jaké jsou výhody investice s Uniprospe?

investice s Uniprospe.eu má tyto výhody:

Výplata úroku ve výši 9,5% p.a. – úrok vyplácí pololetně s konečnou splatností ke dni 31.12.2022. Výška výnosu je fixní.

Vhodná forma ochrany před inflací – investice do dluhopisů zhodnocuje vaše finance

Emise se schváleným prospektem od ČNB -Nová emise UNIPRO SPE01 9,50 / 22 je s prospektem schváleným Českou národní bankou s přiděleným číslem ISIN: CZ0003522781 od Centrálního depozitáře cenných papírů.