Ministerstvo obrany: Vyšší důstojníci absolvovali s vyznamenáním

25. ledna bylo v Klubu Univerzity obrany v Brně slavnostně vyřazeno 25 absolventů resortního kariérového Kurzu pro vyšší důstojníky.
Kurz, garantovaný Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a zaměřený na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné plánování, vojenské umění a leadership, se uskutečnil v prezenční formě studia, trval pět měsíců a všichni účastníci jej absolvovali s vyznamenáním.Hosty slavnostního vyřazení byli ředitel sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Jaromír Alan, ředitel odboru vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška a spolu s nimi zástupci významných útvarů Armády České republiky a dále akademičtí pracovníci a příslušníci velitelského sboru a servisních složek Univerzity obrany.

„Jsem přesvědčen, že odcházíte ke svým útvarům a zařízením s mnohem hlubšími znalostmi a kompetencemi, než s jakými jste na Univerzitu obrany přišli,“ uvedl ve svém vystoupení prorektor Univerzity obrany pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Luděk Jedlička. Potvrzením je prospěch všech účastníků kurzu, kteří následně převzali z rukou prorektora červené diplomy.

„Je zřejmé, že k rozvoji schopností směrem k měnícímu se bezpečnostnímu prostředí Armáda České republiky nutně potřebuje schopné a vzdělané důstojníky. Plně si uvědomujeme, že bez připravených profesionálů by jakýkoliv rozvoj schopností nebyl možný,“ řekl na závěr ceremoniálu brigádní generál Jaromír Alan.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *