Zámek Fryštát

Zámek Fryštát je svou empírovou architekturou i historickými interiéry jedinečným šlechtickým sídlem v regionu, umožňuje poznat způsob bydlení příslušníků šlechtických rodů, zvláště jeho posledních majitelů rodu Larisch-Moennichů.

Empírový zámek Fryštát představuje opravdový unikát v karvinském regionu. Původně se v Karviné nacházely tři krásné zámky.

Historie Fryštátu je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů, který měl významné postavení u císařského dvora. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti.

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou „Lottyhaus“. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů.

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boženy Němcové) rozkládajícím se na ploše 36 ha. V parku s mnoha vzácnými dřevinami, který v současné době prochází významnou rekonstrukcí, se nachází dětský koutek ve stylu slovanského hradiště a rekreační areál „Loděnice“, kde je možno zapůjčit si loďky na projížďku slepým ramenem řeky Olše.
Ve střední části poblíž bývalých koníren se nachází zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem.

Expozice:

Prohlídka interiéru zámku v rámci dvou prohlídkových okruhů (hl. budova a Lottyhaus) nabízí ukázku komfortně zařízených zámeckých salonů šlechtickým mobiliářem a dalšími sbírkami 16. až 20. stol. 3. okruh zahrnuje stálou expozici Národní galerie Praha.

Zajímavost:

Nachází se zde jedna z nejvýznamnějších zámeckých knihoven, která obsahuje vzácné rukopisy, prvotisky, vědecké knihy a encyklopedie vědních oborů. Přízemí Lottyhausu je vyhrazeno stálé expozici českého výtvar. umění 19. stol. Národní galerie Praha.

Otevírací doba:

Prohlídka zámecké expozice s průvodcem je rozdělena na tři samostatné okruhy:

I. a II. okruh
– expozice šlechtického a měšťanského bydlení 16.-20. stol.
duben – říjen
Út – Ne     10:00 -17:00
(I. okruh mimo první sobotu v měsíci-svatební obřady do 13 h)
Poslední prohlídka od 16 h.

III. okruh
– Národní galerie Praha – stálá expozice českého umění 19. stol.
Út – Ne     10:00 – 17:00

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *