Sháníte kvalitní překlady jazyků?

Rumunština patří do rodiny románských jazyků, je tedy podobná francouzštině nebo italštině. Mluví jí přes 25 milionů lidí v Rumunsku, Moldavsku a části Srbska. Vzhledem k tomu, že Rumunsko je od roku 2004 součástí Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, roste poptávka po kvalitních překladech. Agentura Express-Překlady.cz vyhotoví překlady z rumunštiny/ překlady do rumunštiny v prvotřídní kvalitě.

Rumunsko je největší země jihovýchodní Evropy

Sousedí s Maďarskem, Ukrajinou, Moldavskem, Srbskem a na jihu s Bulharskem. Zemí protéká Dunaj, který se zde vlévá do Černého Moře a tvoří deltu Dunaje, rezervaci Světového přírodního dědictví UNESCO. Nejznámější je pohoří Karpat, nazývané též Transylvánské Alpy. Zde se zrodila legenda o hraběti Drákulovi. V dnešní době jsou rumunské hory oblíbenou destinací trekkařů, kteří si je cení hlavně kvůli méně rozvinutému cestovnímu ruchu a divoké přírodě.

Nejznámější exportní artikly této země jsou automobily značky DACIA. Rumunsko rovněž proslavily zpěvačky pop-music, Alexandra Stan nebo Inna. Ze sportovních osobností pak profesionální tenistka Simona Halepová, v současnosti (duben 2018) světová jednička.

Jak se v jihovýchodní Evropě objevil románský jazyk?

Oblast dnešního Rumunska a Moldávie byla provincií antického Říma. Latina zde byla úředním jazykem až do roku 275, kdy Římská říše ztratila nad územím kontrolu. Rumunsko se tak na dlouhou dobu izolovalo a jazyk se vyvíjel specifickým způsobem. Ovlivňovaly ho okolní slovanské národy a Byzantská říše. V 19. Století proběhla umělá “romanizace” jazyka, která jej přiblížila francouzštině a italštině. Nadále si však zachoval některé zvlaštnosti, které nemá žádný jiný živý románský jazyk. Stejně jako latina má 3 rody (ty má i čeština :-)), 5 pádů a 4 slovesné třídy. Francouzština i italština oproti tomu mají pouze 2 rody, 3 slovesné třídy a pády vznikají pomocí předložek a nikoliv příponou. Romanizace změnila i způsob zápisu jazyka. Do té doby se používala cyrilice. Moderní rumunština je tedy spjata s latinkou. Jedninou vyjímkou je část Moldavska (Podněstří), kde používají ruskou azbuku. Toto je spíše rarita a s takovým textem se prakticky nesetkáte.

La revedere!

Vaši překladatelé z Express-Překlady.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *