Budoucnost je ve znamení ESG podnikání

Přestože cílem podnikání je pochopitelně maximalizace zisku, neměli bychom zapomínat ani na environmentální a sociální aspekty našeho byznysu. Příklady stále více úspěšných organizací nám totiž ukazuje, že zisk a společenská odpovědnost nemusí být v protikladu, ale mohou pracovat v synergii. Firmy a organizace často své dopady na okolí a to, jak je chtějí minimalizovat a posilovat svoji odolnost vůči rizikům vyjadřují skrze tzv. ESG strategie.

Co jsou to ESG strategie?

· E jako Environmental (životní prostředí): Jde možná o jeden z nejdůležitějších problémů 21. století – životní prostředí. To, jak společnosti přistupují k životnímu prostředí, zda využívají obnovitelnou energii a řídí svůj dopad na životní prostředí, má dalekosáhlé důsledky pro společnost a planetu.

· S znamená Social: Sociální dopad nemusí být patrný hned na začátku, ale je nedílnou součástí ESG. To, jak společnost podporuje své lidi a firemní kulturu či jak se chová ke svým zákazníkům je podstatnou částí fungování každé organizace. Inkluzivita, rozmanitost a rovný přístup jsou také často součástí silné strategie udržitelnosti.

· G jako Governance (správa a řízení): Toto kritérium má dvě části. Jednou je zaměření na dodržování předpisů, zajištění transparentnosti, osvědčených postupů v odvětví a dialog s regulačními orgány. Druhou je vnitřní systém kontrol, praktik a postupů pro řízení a přijímání efektivních rozhodnutí.

Proč je ESG důležité?

Soustředění se na ESG strategii, její zapracování do konkrétních inciativ a cílů, jako například výpočet uhlíkové stopy organizace, přinášejí spoustu výhod. Na úrovni firmy zvyšují odolnost proti rizikům (výpadky v supply chainu, zvyšování cen energií, dopady legislativy apod.), posilují konkurenční výhodu organizace a reagují na větší tlak zákazníků a regulátorů. Na úrovni jednotlivých pilířů ESG mohou pak mýt tyto výhody:

· Environmental: Udržitelné postupy přitahují více zákazníků, umožňují lepší přístup ke zdrojům, snižují spotřebu energie a vody, a pomáhají snížit provozní náklady.

· Social: Udržitelné postupy vedou k větší společenské důvěryhodnosti, přitahují talenty, zvyšují morálku zaměstnanců a budují silnější vztahy s komunitou.

· Governance: Udržitelné postupy mohou vést k vládní podpoře, dotacím, překonání rostoucího tlaku regulačních orgánů a lepším vztahům s investory, např. v podobě lepších úvěrových podmínek nebo nižších nákladech na získání kapitálu.

Na trhu existuje několik poradenských společností v udržitelnosti, které vám pomohou začlenit ESG a udržitelnost do obchodních strategií i DNA firmy a také s transformaci směrem k udržitelnějšímu podnikání. Poradí vám navíc se strategií udržitelného rozvoje a jejím zaváděním tak, aby byla přínosem pro vaši společnost i životní prostředí.