Jak můžete změnit stávající dopravní značení?

Okolí silnic je lemováno mnoha dopravními značkami. Ty však nemusí vyhovovat aktuální situaci – například neodpovídají nadměrné dopravě apod. Můžete se však obrátit na příslušný orgán s návrhem na změnu.

Na koho se obrátit?

Usilujete-li o změnu dopravního značení, kontaktujte příslušný silniční správní úřad (dle zařazení komunikace). Odborníci na prodej a pronájem dopravního značení z AZznačky doplňují, že byste si měli zjistit, kdo danou komunikaci vlastní.

Kdo podává návrh na změnu dopravního značení?

O efektivnější dopravní značení se může zasloužit kdokoliv, tedy nejen obec či organizace, ale také občan. Návrh adresovaný odboru dopravy musí mít písemnou formu a je nezbytné ho podat u příslušného správního úřadu.

Pokud jde o změnu dopravního značení v rámci dvou a více silničních správních úřadů, rozhodne nejbližší nadřízený správní orgán.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Na úřad se dostavte s návrhem na změnu dopravního značení a dokumentací, ve které je zaznamenáno stávající i plánované rozmístění nových dopravních značek včetně jejich popisu. Návrh by měl obsahovat odůvodnění a všechny dostupné informace (např. výsledky měření hluku, studii o znečištění ovzduší apod.). Je pravděpodobné, že se úřad rozhodne návrh prošetřit, což si vyžádá součinnost s účastněnými osobami.

Kolik vás to bude stát?

Podání návrhu o změně dopravního značení je zdarma. Neplatí se žádný poplatek.

Za jak dlouho se dozvíte výsledek?

Povinností správního orgánu je rozhodnout bez zbytečného odkladu, případně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. K této lhůtě se může připočítat až 30 dnů, a to v případě, že je nezbytné místní šetření či ústní jednání nebo v případě, že se prokazatelně nedaří doručit vyhlášku veřejným osobám. O 30 dní se mohou protáhnout komplikovanější případy. Ke standardním 30 dnům je třeba připočítat také dobu nutnou k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku či doručení dokumentů do zahraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *