Půjčka coby adekvátní pomoc aneb přehled půjček na současném trhu

Disponovat penězi není zárukou štěstí, nicméně být bez peněz je vážný problém. Půjčka může být spásou a řešením životní nesnáze.

Co je půjčka neboli definice významu

Jedná se o poskytnutí určitého množství peněz mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitelem je ten, kdo peníze půjčuje. Dlužníkem je ten, kdo se zavazuje půjčený obnos vrátit ve stanovených částkách neboli splátkách, a to včetně administrativních poplatků a úroků. A právě úroky jsou pro věřitele motivačním důvodem k půjčování peněz. Půjčky jsou poskytovány bankovními a nebankovními institucemi. Je vaší volbou vybrat si správnou půjčku a není to v dnešní době jednoduché. Na straně jedné nabídka je velmi široká, a za druhé mnoho z nás má specifické požadavky.

Nicméně k půjčování peněz docházelo již ve starověkém Římě. Však dokonce už v Bibli je možno narazit na výraz půjčka. Půjčky jsou tedy lidem k dispozici již po dlouhou dobu, přesto při neuváženém výběru mohou být špatnou volbou. Zodpovězením pár důležitých otázek k půjčkám, před tím než uděláme konečné rozhodnutí, lze předejít mnoha nejen životním krizovým situacím. Je dobré se orientovat v nabídce půjček dostupných na trhu.

Základní rozdělení na hotovostní a bezhotovostní

  1. Hotovostní půjčka – většinou se v tomto případě jedná o rychlejší způsob poskytnutí půjčky, prostřednictvím obchodního zástupce jsou peníze předány osobně doma, tudíž není většinou potřeba si pro ně dojít. V některých případech lze zvolit delší časový interval splácení. Avšak vše má své kladné i záporné stránky. Obvykle se v tomto případě jedná o vyšší úroky.
  2. Bezhotovostní půjčka – půjčka neboli peníze nejsou poskytnuty v hotovosti, ale jsou zaslány na bankovní účet. Splátky lze u bezhotovostní půjčky zasílat složenkou, uhrazením přímo na přepážce banky nebo zadáním trvalého příkazu ze svého účtu.

Bankovní půjčka

Už ze samotného názvu vyplývá, že se jedná o půjčku poskytovanou bankovním sektorem. V případě bankovní půjčky jde o jednu z nejbezpečnějších možných variant. Už jen proto, že bankovní společnosti nakládají s určitými pravidly a jsou fundovanými institucemi v rámci bankovních služeb. V bance je reálné sjednat půjčku za nižší úrok než v nebankovní instituci. Avšak je potřeba předložit veškeré řádné dokumenty a rovněž každý žadatel je důkladně prověřen i v registru dlužníků.

Proces schvalování se odehrává v delším časovém horizontu. Jestliže se jedná o bankovní půjčku menšího rozsahu, tj. částku do několika set tisíc, odpadá potřeba ručitele či případného spolužadatele. O vyřízení bankovní půjčky se nejčastěji žádá přímo osobně na pobočce banky. Některé bankovní instituce umožňují i online vyřízení.

Nebankovní půjčka

Poskytnutí půjčky neboli zápůjčky jinou institucí než bankou. Charakteristickým znakem jsou shovívavější podmínky pro obdržení a schválení půjčky. Většinou není třeba doložení výpisu z rejstříku trestů a dalších náležitostí ohledně příjmů apod. Oproti tomu se však jedná o půjčku disponující vyšší úrokovou sazbou. Neplatí to ovšem jednotně a u všech nebankovních společností. I zde se lze setkat s výjimkou potvrzující pravidlo.

Nicméně úrok je vyšší i kvůli podstoupení jistého potenciálního rizika ze strany poskytovatele. I když v případě nebankovní půjčky je třeba počítat s jistou vyšší sazbou, zárukou je rychlost a spolehlivost. Díky téměř okamžitému schválení obdržíte peníze ihned na ruku či během několika dní v případě bezhotovostní alternativy.

Typickým znakem pro nebankovní půjčku je rychlost vyřízení a možnost online varianty. V tomto případě kvalifikovaný pracovník navštíví klienta v jeho domácnosti a vše potřebné dořeší na místě, i co se týče podpisu dohody.

Krátkodobá půjčka

Bývá označována také termínem rychlá půjčka. Jedná se o půjčku, kterou poskytují zejména nebankovní společnosti a je z hlediska finanční stránky zaměřena na vykrytí urgentní a nepředpokládané finanční situace. Jedná se o menší finanční obnos a její splatnost je v obvyklé lhůtě do třiceti dnů.

Mezi preference krátkodobé půjčky náleží komfort při sjednání a uzavření v pohodlí domova. Rovněž takřka okamžité schválení žádosti a následně rychlé vyplacení peněz v hotovosti či odesláním na účet. Jedná se o typ půjčky, kde většinou není vyžadován doklad o pravidelném příjmu. Postačí obvykle uvést jen přibližný měsíční příjem v žádosti o půjčku. Taktéž nebývá nahlíženo do registru dlužníků.

Některé instituce umožňují automatické schválení půjčky, což umožňuje získat a vyřídit půjčku i o svátcích nebo mimo pracovní den. Záměrem čerpání krátkodobé půjčky bývá většinou vykrytí mimořádných výdajů, jako například úhrada energie. Jen je třeba dodržet splácení v řádném termínu. Jinak je tu hrozba v podobě vysokých sankcí.

Mikropůjčka

Představuje podobu nízké půjčky poskytovanou jisté skupině populace, která z pohledu standardu není posuzována coby solventní. Do této kategorie náleží nezaměstnaní, lidé v důchodovém věku, studující či ženy na mateřské dovolené.

Vzhledem k tomu, že nemohou disponovat jistotou v podobě stálého zaměstnání, nesplňují tak obecné požadavky pro získání klasické půjčky. Mikropůjčka je tímto způsobem adekvátní volbou řešení krizové situace u sociálně slabší skupiny lidí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *