Tuky – Jak se v nich vyznat

V tomto článku vám ukážeme, jak se vyznat v tucích.

Termín Vysvětlení – komentář Příklady
AB máslo Nesprávné označení výrobku.
Jedná se o starší obchodní označení jednoho z výrobků z kategorie směsných roztíratelných tuků (tedy směsi tuků rostlinných a živočišných), který se dnes prodává pod značkou AB.
Bílé tuky Neboli „pokrmové tuky“. Vyrábí se z rostlinných i živočišných tuků nebo kombinací obou. Jsou to jedlé tuky, které prošly procesem ztužování nebo přeesterifikace (tedy moderním procesem, který se používá jako alternativa ztužování a při kterém nevznikají škodlivé trans mastné kyseliny), případně kombinací těchto procesů. Bílé (pokrmové) tuky neobsahují vodu a jsou tedy 100% tuky. Omega
Částečně ztužené tuky Jedlé tuky získané částečným ztužováním rostlinných a živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí za vzniku škodlivých trans mastných kyselin. Tuky slouží jako surovina v potravinářském průmyslu, nejedná se tedy přímo o výrobek, který by bylo možné koupit v maloobchodní síti. Technologie ztužování byla ve větší míře využívána do začátku 90. let minulého století, v dnešní době se částečně ztužené tuky používají jen ve velmi omezené míře, hlavně v pekárenském průmyslu).
Čerstvé máslo Máslo s datem spotřeby do 20 dnů od data výroby (uvedeno na obalu) a obsahem tuku 80-90 %.
Jedlé tuky a oleje Dle platné legislativy se jedná o souhrnné označení druhu, které zahrnuje jak stoprocentní tuky a oleje živočišné i rostlinné, tak i roztíratelné a tekuté emulgované tuky.
Máslo Máslo je výrobek získaný výlučně z mléka. Jedná se o živočišný tuk s obsahem 80-90 % mléčného tuku. Další látky (např. k dochucení) mohou být přidávány, pokud nejsou použity za účelem nahrazení mléčné složky.
Máslo se smetanovým zákysem Nesprávné označení mléčného výrobku, pokud je obsah tuku nižší než 80 %. Označení této výrobkové skupiny bylo při novelizaci vyhlášky č.328/1997 Sb., vyhláškou č. 77/2003 Sb. vypuštěno. Správné označení je mléčná pomazánka s X % tuku.
Mléčný tuk Tuk obsažený v mléce a mléčných výrobcích, který tvoří základ másla. Jako samostatný výrobek se na našem trhu nevyskytuje.
Oleje lisované za studena (extra virgin/vergine) Jedná se o oleje, pro jejichž výrobu se vybírají neporušené plody či semena, která se jen pročistí a olej se z nich vylisuje. Olej je získán pouze mechanickými postupy (bez tepelného ohřevu), které nevedou ke změnám charakteru oleje. Pro vyčištění oleje se používá pouze promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování. V oleji přitom zůstane téměř stejné množství vitaminů, minerálních látek či dalších nutrientů, které byly v původní surovině. Obsah tuku je 100 %. Olivový olej Bertolli Extra Vergine, Borges –Extra virgin olivový olej
Pomazánkové máslo Nesprávné označení mléčného výrobku ze zakysané smetany, obohaceného sušeným mlékem nebo sušeným podmáslím a obsahujícího nejméně 31 % hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42 % hmotnostních sušiny. Správné označení je mléčná pomazánka s X % tuku (název bude upraven podle nařízení EU).
Přeesterifikované tuky Jedlé tuky, které byly získány přeesterifikací (tedy moderním procesem, který se používá jako alternativa ztužování a při kterém nevznikají škodlivé trans mastné kyseliny) rostlinných nebo živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí. Při použití této technologie nevznikají škodlivé trans mastné kyseliny. Tuky slouží jako surovina v potravinářském průmyslu. Tato surovina se v současné době používá pro výrobu naprosté většiny roztíratelných rostlinných tuků.
Rafinované oleje Při jejich výrobě se použitá semena nejdříve přečistí, rozdrtí a olej se z nich získává lisováním. Vylisovaný olej se odstřeďuje a dále upravuje. Samotná rafinace na konci výrobního procesu zajistí, že olej je chutnější, bez pachů a má delší trvanlivost. Při výrobě nedochází k  zásadnímu úbytku zdraví prospěšných látek, jakými jsou např. nezbytné esenciální vícenenasycené mastné kyseliny či vitaminy. Takové oleje jsou vhodné zejména pro studenou kuchyni, při tepelné úpravě pouze pro krátkodobé použití bez přepalování. Obsah tuku je 100 %. Bohemia, Dolores, Floriol, Lukana, Rapso, Super frit Vegetol, aj.
Rafinované olivové oleje Získávají se fyzikálně-chemickou úpravou z méně kvalitních olivových olejů a označují se vždy pouze jako „olivový“. Blíže specifikováno u pojmu Rafinované oleje.
Rostlinné máslo Nesprávné označení výrobku.
Termín máslo nelze spojovat s výrazem rostlinné, protože se jedná o živočišný tuk.
Rostlinné oleje Oleje získávané z rostlinných semen, případně plodů, bohaté na nenasycené mastné kyseliny. Tato skupina olejů zahrnuje oleje lisované za studena i oleje rafinované. Obsah tuku je 100 %. Olivový olej řepkový olej, slunečnicový olej aj.
Rostlinný olej panenský (virgin/vergine) Olej získaný pouze fyzikálními postupy vyluhováním nebo lisováním za použití tepelného ohřevu, nejvíce však na teplotu 50°C, které nevedou ke změnám charakteru oleje. Pro vyčištění oleje lze použít také pouze fyzikální postupy (promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování).
Roztíratelné rostlinné tuky (margaríny) Pro výrobu těchto tuků se používají řepkový, slunečnicový, olivový aj. rostlinné oleje a tuky (nebo jejich směsi). Na rozdíl od živočišných tuků neobsahují ve větší míře cholesterol a mají vyšší podíl vícenenasycených mastných kyselin. Označení „rostlinný“ může mít pouze tuk vyrobený výhradně z rostlinných olejů a tuků (s max. přípustnou odchylkou 2 % hmotnostních pro obsah živočišných tuků). Existují i nízkotučné varianty. Obsah tuku je 20-80 %. Pokud odborníci na výživu doporučují rostlinné tuky z hlediska zdravotní prospěšnosti, mají většinou na mysli právě roztíratelné rostlinné tuky. Flora, Perla, Rama
Roztíratelné tuky Výrobky získané z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku 20-80 %.
Do této kategorie řadíme margaríny (tuky rostlinné)*, mléčné tuky (tuky živočišné)** a tuky směsné (kombinace tuků živočišných a rostlinných)***
* Flora, Perla, Rama
**máslo
***Rama Creme Bonjour, Zlatá Haná, Zlaté ráno
Směsné roztíratelné tuky Směsné tuky vyrobené z jedlých tuků a olejů s obsahem 10-80 % mléčného tuku z celkového obsahu tuku. Obsahuje tuky rostlinného i živočišného původu. Rama Creme Bonjour, Zlatá Haná, Zlaté ráno
Stolní máslo Máslo skladované nejdéle 24 měsíců od data výroby při teplotách mínus 18°C a nižších. Obsah tuku je nejméně 80 %. Stolní rostlinné oleje Obvykle směs rostlinných olejů bez označení druhu. Obsah tuku je 100 %. Olivový olej řepkový olej, slunečnicový olej aj.
Šlehané tuky Tuky našlehané nejčastěji s použitím dusíku (neobsahují vodu). Ceres soft
Totálně (úplně) ztužené tuky Jedlé tuky získané úplným ztužováním rostlinných a živočišných tuků . Při této technologii vznikají téměř výhradně nasycené tuky, přičemž neobsahují škodlivé trans mastné kyseliny. Tuky slouží jako surovina v potravinářském průmyslu, nejedná se tedy přímo o výrobek, který by bylo možné koupit v maloobchodní síti.
Vepřové sádlo Vepřový tuk získaný škvařením syrového vepřového hřbetního a plstního sádla. Obsah tuku (s ohledem na možný zbytkový obsah vody) je téměř 100 %. Škvařené vepřové sádlo
Živočišné tuky a oleje Jedlé tuky a oleje získané z poživatelných tukových tkání jatečních zvířat nebo mořských živočichů. Jsou vždy zdrojem cholesterolu. Sádlo, rybí tuk
Žluté tuky Jiné pojmenování pro roztíratelné tuky (margaríny). Existují i nízkotučné varianty. Obsah tuku je 20-80 %. Flora, Perla, Rama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *